Coșul meu

0 produse
Vezi toate articolele

Regulament Concurs Livolo Romania Iulie 2018

Regulament Concurs Livolo Romania Iulie 2018

 

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK- Castiga un abonament la Untold + un KIT format din Intrerupator Tactil Livolo Wireless + Telecomanda Tip Breloc Livolo - Concursul verii Livolo Romania”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului Castiga un abonament la Untold + un KIT format din Intrerupator Tactil Livolo Wireless + Telecomanda Tip Breloc Livolo - Concursul verii Livolo Romania” este Livolo Romania.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Concursul va fi operat prin intermediul S.C. MARNA OLIMP SRL-D,  cu sediul social in Baia Mare str Vlad Tepes nr 10A ap 58, judet Maramures, cod unic de inregistrare 35989321, inregistrata la registrul comertului cu nr. J24/563/2016.

Pe perioada Concursului, Livolo Romania va desfasura urmatoarele servicii:

1. Va contacta castigatorului pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;

2. Va preda premiile castigatorului, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;

3. La data acordarii premiilor va legitima castigatorul si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 11 Iulie-25 Iulie 2018, pe pagina de Facebook Livolo Romania : https://www.facebook.com/livoloromania/

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Livolo Romania.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 11-25 Iulie , astfel:

1. Intra pe pagina Livolo Romania de pe Facebook .

2. Devine fan al paginii de mai sus.

3. Pentru a castiga premiile, utilizatorul trebuie raspunda la intrebarea concursului.

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook, precum si distribuirea concursului pe pagina personala  a participantilor in mod public, nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si etichetarea unei persoane in comentarii.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca premii 1 x Abonament General Access la Untold Festival + un KIT format din Intrerupator Tactil Livolo Wireless + Telecomanda Tip Breloc Livolo.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat in urma unei extrageri prin random.org, intr-un video care va fi postat pe pagina de Facebook Livolo Romania, dupa incheierea concursului. Toti participantii la concursul trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Organizatorul trebuie sa aduca la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea extragerii, astfel: va fi contactat prin mesaj privat pe Facebook si i se va afisa numele pe pagina Livolo Romania de pe Facebook.

In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate / incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarilor din motive care nu tin de el.

Castigatorul  va intra personal in posesia premiului, in  termen de maxim 15 zile lucratoare , astfel:

Va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.  

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 26 Iulie, ora 24.00 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook Livolo Romania  si pe blogul Livolo Romania, aici: Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook si pe site, sectiunea blog.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Participarea in cadrul Concursului nu implica niciun fel de costuri suplimentare pentru

participanti percepute de Organizator.

  • Participantii iau act de faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obtinute de castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile.

In acest sens, Organizatorul se obliga:

1. sa indeplineasca formalitatile privind plata si declararea impozitului pe veniturile din premii

conform prevederilor Codului fiscal (plata si depunerea declaratiilor fiscale corespunzatoare);

2. sa achite pentru  castigator in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea impozitului

datorat pe venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor. Organizatorul se obliga sa

plateasca toate taxele catre autoritati aferente premiilor

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Livolo Romania si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu

Cod de securitate
    Nici un comentariu pănă acum